Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Φιλέλληνες, ανθέλληνες και κάτι Ελληνες

Του Τάκη Θεοδωρόπουλου

Ακόμη και τα αγάλματα δάκρυσαν. Οταν, λέει, άρχισαν οι ελληνικές μουσικές στην πλατεία του Τροκαντερό στο Παρίσι, «υπό το βλέμμα των αγαλμάτων», όπως ανέφερε το ρεπορτάζ, όλοι, μα όλοι, φώναζαν «είμαστε Ελληνες». Πόσοι ήταν αυτοί οι «όλοι» δεν έχει και τόση σημασία. Σημασία έχει ότι ήσαν όλοι.
Διότι, ως γνωστόν, ο κόσμος χωρίζεται σε φιλέλληνες και ανθέλληνες - κάπου ανάμεσά τους είμαστε κι εμείς, οι Ελληνες. Και αυτή είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στους Ελληνες και τους Πορτογάλους, για παράδειγμα. Διότι, απ' ό,τι ξέρω, στον κόσμο τούτο δεν υπάρχουν φιλοπορτογάλοι και αντιπορτογάλοι, ενώ έλληνες και ανθέλληνες ξεφυτρώνουν ακόμη και στις πιο απίθανες γωνιές της οικουμένης. Συγκινητικό; Δεν χωράει αμφιβολία. Οταν δεν έχεις να πληρώσεις το χαράτσι της ΔΕΗ και αντιλαμβάνεσαι πως, εκτός από τον κ. Φωτόπουλο, δεν θέλει να το πληρώσεις ούτε ο Γερμανός από το Βερολίνο, κι ας μην τον ρωτάει κανείς, αν μη τι άλλο δεν αισθάνεσαι και τόσο μόνος όταν περιμένεις στην ουρά.

Απώλεια... Σε ηλικία 84 ετών απεβίωσε η Δόμνα Σαμίου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών η Δόμνα Σαμίου. Η σπουδαία ερμηνεύτρια και ερευνήτρια της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής συνέβαλε τα μέγιστα στη διάσωση καλλιτεχνικών θησαυρών και είδε το έργο της να αναγνωρίζεται και εκτός ελληνικών συνόρων. Τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις, με αποκορύφωση την απονομή μεταλλίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο το 2005.

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 † ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΤΥΠΙΚΟΝ

11. † ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. «Γρηγορίου ἀρχιε­πι­σκό­που Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». Σωφρονίου πατρ. ᾿Ιεροσολύμων (†638-44). Τροφίμου καὶ Θαλλοῦ τῶν μαρ­τύ­ρων, Πιονίου πρεσβ. (†250) τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας, Θεο­δώρας ὁσίας (τῆς ἐκ Σερβίων Κοζάνης) βασιλίσσης ῎Αρτης. ῏Ηχος πλ. β΄, ἑωθινὸν ϛ΄ (τυ­πι­κὸν Τριῳδίου §§35-37).
Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτίκιον «᾿Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, «Μνήσθητι, Κύριε»· κον­τά­κιον «῾Ως ἀπαρχάς».
Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὸ Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», ἀναστάσιμα 6, τοῦ Τριῳ­δίου προσόμοια 3 εἰς 4, Δόξα, «῞Οσιε τρισμάκαρ», Καὶ νῦν, «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ἀναστάσιμα, Δόξα, «῾Η γρήγορος γλῶσσά σου», Καὶ νῦν, «᾿Ανύμφευτε παρθένε».
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «᾿Αγγελικαὶ δυνάμεις», Δόξα, «᾿Ορθο­δο­ξίας ὁ φωστήρ», Καὶ νῦν, «῾Ο δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς».
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κα­νὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικὰ «῎Αξιον ἐστί», τρισάγιον κ.λπ. καὶ τὰ 3 κα­τα­νυκτικὰ τροπάρια «᾿Ελέησον ἡμᾶς, Κύριε», κ.τ.λ..
Εἴδησις. Κατὰ τὴν παροῦσαν ἑβδομάδα, γ΄ τῶν νηστειῶν, θὰ τελε­σθοῦν δύο θ. λειτουργίαι προηγιασμένων δώρων.
Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύ­ριος» τὰ ἐν τῷ ἑσπερινῷ ἀπολυτίκια. [Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ ῎Αμωμος.]
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ἀναστάσιμα τῶν δύο στιχολογιῶν (ἀλλ᾿ εἰς τὴν α΄ στιχολογίαν εἰς τὸ Καὶ νῦν τὸ α΄ θεοτοκίον τοῦ ἀνα­στ. ἀπολυτικίου «῾Ο τὴν εὐλογημένην»). Εὐλογητάρια. Ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ προ­κεί­μενον τοῦ ἤχου.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ἑωθινὸν (ϛ΄) μετὰ τῆς τάξεως αὐτοῦ· μετὰ τὸν ν΄ ψαλ­μόν, τὰ ἰδιόμελα «Τῆς μετανοίας» κ.λπ., ὡς συνή­θως ἐν τῷ Τρι­ῳδίῳ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ ἀναστάσιμος (μετὰ τῶν εἱρμῶν) καὶ ὁ τοῦ Τριῳδίου μετὰ στίχου «῞Αγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν»· ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἱεράρχου, εἶτα τὸ μεσῴδιον κάθισμα τοῦ Τριῳδίου καὶ τὸ θεοτοκίον· ἀφ᾿ ϛ΄ τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον μετὰ τοῦ οἴκου, τὸ μηνο­λόγιον καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου.

Αναστάσιμο απολυτίκιο πλαγίου δευτέρου ΑΓΓΕΛΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός Χανίων. Χοράρχης ο κ. Ιωάννης Ε. Καστρινάκης

 ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ: Αγγελικαί δυνάμεις... σε ήχο πλάγιο του δευτέρου


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ήχος β, ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ (Σεμινάριο ο χρόνος του αειμνήστου ΔΑΣΚΑΛΟΥ)

Τὴν γὰρ σὴν Μήτραν - Ἦχος ἔξω Α΄ (τετράφωνος). Μέλος Ξένου τοῦ Κορώνη, Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιὰ-Σοφιᾶς περὶ τὸ 1300, σύντμησις ὑπὸ Ἰωάννου Τραπεζουντίου, Πρωτοψάλτου τῆς Μ.Χ.Ε (ἀκμὴ 1736 -- 1770). ΨΑΛΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Τ.Μ.Σ. ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ. Διδασκαλία & Διεύθυνση ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΠΙΩΤΗΣ

ΤΗΝ ΓΑΡ ΣΗΝ ΜΗΤΡΑΝ - ήχος ΝΕΝΑΝΩ υπό ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΟΥ - αποδίδει ιεροπρεπώς ο πρωτοψάλτης του ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Πετραλώνων ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

Αργή Δοξολογία Κοσμά Μαδυτινού - Ψάλλει ο μακαριστός ιεροδιάκονος πατήρ Διονύσιος Φιρφιρής. Η δοξολογία αυτή είναι σε ήχο πλάγιο του τετάρτου. Ωστόσο συνηθίζεται να ψάλλεται και σε περιπτώσεις όπως η αυριανή Κυριακή που ο ήχος είναι πλάγιος του δευτέρου

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΝ ΠΛ Β' ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ...ψάλλει ο ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΔΑΝΙΗΛ πρωτοψάλτης του ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Πετραλώνων

Άσπιλε, αμόλυντε - Σπάνια ηχογράφηση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασυβούλου Στανίτσα

Δοξολογία Αγιορείτικη (τρίσημος) σε ήχο πλ.β - ψάλλει βυζαντινός χορός Σιμωνοπετριτών πατέρων

«Ανοίξω το στόμα μου» - Ειρμοί του «Κανόνος» από τις Καταβασίες Δ' 'Ηχου.Ψάλλει ο «εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως»

Η Ειρήνη Παππά ψάλλει το "Τη Υπερμάχω" μέσα στην Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη

Πάντων Προστατεύεις - Θρασύβουλος Στανίτσας

"Μὴ ἀποστρέψῃς..." - ΜΕΓΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ήχος πλ.δ' - ψάλλει ο αείμνηστος ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου, ὅτι θλίβομαι, ταχὺ ἐπάκουσόν μου, πρόσχες τῇ ψυχῇ μου, καὶ λύτρωσαι αὐτήν

ΧΑΛΙΝΟΥΣ ΑΠΟΠΤΥΣΑΣ...ΙΔΙΟΜΕΛΟ ΙΑΚΩΒΟΥ ΗΧ ΠΛΔ΄ - ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Β ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ψάλλει ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Εκκλησιαστική Βυζαντινή χορωδία "Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης" - Χαλινούς αποπτύσας, το ιδιόμελο του κατανυκτικού εσπερινού της Β' Κυριακής σε ήχο πλ. δ΄ υπό Ιακώβου Πρωτοψάλτου και σε διασκευή Θρασυβούλου Στανίτσα

"Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων πορευομένοις..." - Δοξαστικὸν τῶν αἴνων τῆς Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν. Μέλος Πέτρου Φιλανθίδου 1840-1915 σε ήχο πλ.β - Ζωντανὴ ἠχογράφηση στὸν Πανίερο Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας Τήνου. Ψάλλει ὁ Στυλιανὸς Κοντακιώτης

Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων πορευομένοις φῶς ἀνέτειλας Χριστέ, τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας, καὶ τὴν εὔσημον ἡμέραν τοῦ Πάθους σου δεῖξον ἡμῖν, ἵνα βοῶμέν σοι· Ἀνάστα ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.

Le Monde: Τζακ ποτ 600 εκατ. για τη Goldman Sachs

Η επιχείρηση που οργάνωσε το 2001 η Goldman Sachs για να επιτρέψει στην Ελλάδα να μειώσει το χρέος της απέφερε στην αμερικανική τράπεζα το ποσό των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά είναι τα συμπεράσματα μιας έρευνας δύο δημοσιογράφων του πρακτορείου Bloomberg, του Νικ Ντένμπαρ και της Ελίζα Μαρτινούτσι.
Για πρώτη φορά, δύο από τους πρωταγωνιστές, ο Χριστόφορος Σαρδέλης, επικεφαλής του γραφείου διαχείρισης του χρέους στην Αθήνα, μεταξύ 1999 και 2004, και ο Σπύρος Παπανικολάου, ο διάδοχός του ώς το 2010, αναφέρονται δημόσια στη συναλλαγή που επέτρεψε στην Ελλάδα να κρύψει το εύρος του χρέους της.
Η συναλλαγή συνίστατο στην ανταλλαγή του ελληνικού χρέους, που είχε υπολογιστεί σε δολάρια, γιέν, σε ευρώ, χρησιμοποιώντας ένα εικονικό επιτόκιο που επέτρεπε τη μείωση του χρέους κατά 2%, σύμφωνα με τους Έλληνες πρώην αξιωματούχους. Αλλά, όπως αναγνωρίζει ο Σαρδέλης, οι υπηρεσίες του δεν ήσαν εξοπλισμένες με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μπορούν να αντιληφθούν τη συνθετότητα του συμβολαίου που υπέγραψαν με την Goldman Sachs τον Ιούνιο του 2001. Και δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι μέσα σε τέσσερα χρόνια, μέσω ενός δευτερογενούς προϊόντος που στόχευε στη συγκάλυψη του δανείου αυτού, το χρέος που συμφώνησε με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα με τη Goldman Sachs, θα εκτινασσόταν από τα 2,8 δισ στα 5,1 δισ. ευρώ.

Financial Times: Υπάρχουν όρια στη λιτότητα

Οι λύσεις που έχει επιλέξει η Ευρωζώνη για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους συχνά περιλαμβάνουν νομικίστικα όπλα, ώστε να χαλιναγωγηθεί η πολιτική όπου υπήρχε ο κίνδυνος να οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Η ματαιότητα αυτής της προσέγγισης έγινε εμφανής όταν το νέο δημοσιονομικό συμβόλαιο βρέθηκε αντιμέτωπο με την πολιτική πραγματικότητα προτού καν στεγνώσει το μελάνι στη συμφωνία.
Την ίδια ημέρα που όλα τα μέλη της Ε.Ε. -εκτός Βρετανίας και Τσεχίας- έδωσαν το πράσινο φως στη συνθήκη, ο Μαριάνο Ραχόι, ο νέος πρωθυπουργός της Ισπανίας, δήλωσε πως εγκαταλείπει τον στόχο για έλλειμμα στο 4,4% το 2012 που είχε συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους εταίρους του. Η ανάπτυξη ήταν χαμηλότερη απ' ό,τι αναμενόταν με αποτέλεσμα το έλλειμμα του 2011 να αποδειχθεί μεγαλύτερο των εκτιμήσεων. Ο κ. Ραχόι δεν επέλεξε να επιδεινώσει την ύφεση, αλλά να θέσει νέο στόχο για το έλλειμμα στο 5,8%.
Η αλλαγή τακτικής της Μαδρίτης έχει λογική. Η περίπτωση της Ισπανίας αποδεικνύει ότι η υπερβολική λιτότητα μπορεί να επιδεινώσει το χρέος αντί να το μειώσει. Εντύπωση όμως προκαλεί η στάση του κ. Ραχόι ότι πρόκειται για εθνική απόφαση, ακολουθώντας μία στάση του τύπου «κοιτάξτε τα του οίκου σας», που πολλοί θεωρούν ότι έρχεται σε αντίθεση με τη νέα συνθήκη που δίνει περισσότερη εξουσία στις Βρυξέλλες εις βάρος της εθνικής οικονομικής πολιτικής.

Die Zeit: Παρακαλώ, περισσότερη εντιμότητα

Του Μάρκους Γκάτζε


Το «κούρεμα» του χρέους είναι σχεδόν βέβαιο, το δεύτερο πακέτο διάσωσης για την Ελλάδα έχει αποφασιστεί. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει ξεπεραστεί το αδιέξοδο, να έχει σωθεί οριστικά η χώρα από τη συντριβή; Κι όμως, αυτό παραμένει ευσεβής πόθος, αυτό είναι το μόνο βέβαιο αυτή τη στιγμή. Προς το παρόν, έχει αποτραπεί η μετάδοση της κρίσης σε άλλες χώρες του ευρώ, χάρη στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους που αποδέχτηκαν οι ιδιώτες πιστωτές. Αλλά η διάσωση και η ανασυγκρότηση της χώρας έχουν μόλις αρχίσει. Μόνο οι πολιτικοί συμπεριφέρονται σαν να μην είναι έτσι. Η ανειλικρίνειά τους είναι και το προπατορικό αμάρτημα της ευρωπαϊκής πολιτικής διάσωσης. Η Ελλάδα είναι μια χώρα αναπτυσσόμενη, της οποίας το προβληματικό οικονομικό και διοικητικό σύστημα και πριν από την κρίση συντηρούνταν τεχνητά στη ζωή με φθηνές πιστώσεις. Τώρα, αυτό το εύθραυστο οικοδόμημα έχει καταρρεύσει.

New York Times: Μια συμφωνία κομβικής σημασίας

Η Ελλάδα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατέληξε σε μια κομβικής σημασίας συμφωνία για την αναδιάρθρωση του χρέους της με τους ιδιωτικούς επενδυτές. Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για την απελευθέρωση του πακέτου βοήθειας από την Ευρώπη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που θα σώσει τη χώρα από την άμεση χρεωκοπία.
Το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το 85,8% των ιδιωτικών πιστωτών που κατέχουν ομόλογα ύψους 177 δισεκατομμυρίων ευρώ συμμετείχαν στην ανταλλαγή ομολόγων. Αν ενεργοποιηθούν οι ρήτρες συλλογικής δράσης, μια πρόβλεψη που θα υποχρεώσει τους δανειστές να αποδεχτούν τη συμφωνία, το επίπεδο της συμμετοχής θα μπορούσε να αγγίξει το 95% φτάνοντας έτσι τον στόχο που έχει θέσει η Ευρώπη και το ΔΝΤ για τη χορήγηση του πακέτου βοήθειας.
Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης ότι το 69% των επενδυτών που κατέχουν ομόλογα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλων χωρών αποδέχτηκαν την ανταλλαγή, κάτι που αντιστοιχεί περίπου σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που όλοι ανέμεναν, καθώς οι επενδυτές θα μπορούσαν να πάνε την Ελλάδα στα δικαστήρια ή να περιμένουν για καλύτερους όρους.

Τhe Guardian: Τι έπεται για την Ελλάδα - κατάρρευση ή ανάσταση;

του Κώστα Δουζίνα


Ο τρόπος που παρουσιάζεται η ελληνική τραγωδία τα τελευταία δύο χρόνια δίνει την εντύπωση πως τα οικονομικά είναι κάποια φοβερά περίπλοκη επιστήμη. Ωστόσο οι οικονομολόγοι του κυρίαρχου ρεύματος που έδωσαν πιστοποιητικό αρίστου υγείας στη Λίμαν λίγο πριν καταρρεύσει, προέβλεψαν πως από το 2012 η ελληνική οικονομία θα ξεκινούσε να αναπτύσσεται. Η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 7% πέρυσι και περαιτέρω μείωση του 6% προβλέπεται φέτος, με τα χειρότερα να ακολουθούν. Πρόκειται για τη γοργότερη πτώση στην εποχή μας. Η πειθαρχημένη προσκόλληση σε τέτοιου τύπου οικονομικά προσιδιάζει περισσότερο σε τέχνασμα εμπιστοσύνης παρά σε επιστήμη.
Ο Καρλ Σμιτ και η Χάνα Αρεντ περιέγραψαν με μελανά χρώματα την εποχή που τα οικονομικά θα υπερίσχυαν της πολιτικής. Έγινε η πρόβλεψή τους πραγματικότητα; Ο αργός θάνατος της Ελλάδας ήταν ένα πολιτικό πρότζεκτ ευθύς εξαρχής, με τους πολιτικούς να αποδέχονται τις νεοφιλελεύθερες οικονομικές επιταγές. Η χώρα μετατράπηκε στο ινδικό χοιρίδιο για το μέλλον μιας Ευρώπης που θα εξουσιάζεται από γερμανικό κεφάλαιο και και από τα ευρωστελέχη. Τα οικονομικά μέτρα σχεδιάστηκαν στο Βερολίνο και τις Βρυξέλλες και εφαρμόζονται στην Αθήνα από εύκαμπτους πολιτικούς. Στόχος τους είναι να μειώσουν βίαια το βιοτικό επίπεδο καθημερινών ανθρώπων, να καταργήσουν τις τελευταίες κοινωνικές δομές πρόνοιας και να δημιουργήσουν τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίες. Η πολιτική στην Ελλάδα στο μεταξύ έχει μετατραπεί σε πείραμα για το πώς θα επέλθει η κατάρρευση ενός συστήματος εξουσίας.

Πανηγυρτζήδες της καταστροφής...

Στούμπος Δ.

Τη "νέα", "μεγάλη" επιτυχία μάς σερβίρουν από χθες με προπαγανδιστικούς κανονιοβολισμούς και πυροτεχνήματα οι υπεύθυνοι της χρεωκοπίας της χώρας, φυσικά υπό την αιγίδα των ευρωνεοφιλελεύθερων και με τις εντολές των νεογκαουλάιτερ. Είναι εκπρόθεσμοι ως προς το καρναβάλι, που τελείωσε, αλλά εμπρόθεσμοι στο διαρκές καρναβάλι κοροϊδίας και κυνισμού που βασιλεύει στο όνομα της αντιμετώπισης της χρεωκοπίας (τους).
Δεν είναι υπερβολή να τους χαρακτηρίσουμε πανηγυρτζήδες της καταστροφής, ακριβώς γιατί αδίστακτα βαφτίζουν "μεγάλη μείωση του χρέους" τη... διατήρησή του στα ίδια πάνω - κάτω μεγέθη (περίπου 166% του ΑΕΠ), ενώ, τρομάρα τους, μας "υπόσχονται" να γυρίσει το χρέος στο 120,5% του ΑΕΠ το 2020 (όταν το 2009 ήταν στο... 120%!!!)
Το μόνο που μπορεί να ισχυριστεί κανείς είναι ότι οι φοβεροί "διαπραγματευτές" μας (Παπαδήμος, Βενιζέλος, Σαμαράς κ.ά.) έκαναν ό,τι μπορούσαν για να "περπατήσει" η συνταγή Σόιμπλε για κούρεμα (που οι ίδιοι παλαιότερα απέρριπταν μετά βδελυγμίας) και να "πάρουν" μια χρονική αναπνοή εν όψει και των εκλογών!

Για την κρίση της μνήμης

Aφιερωμένη στη μνήμη του Απόστολου Σάντα είναι η ημερίδα με τίτλο "Αθήνα: Η κρίση της μνήμης" που οργανώνει το Εργαστήρι Τεχνών και Πολιτιστικής Διαχείρισης του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών τη Δευτέρα (7μ.μ.-8μ.μ.) στο Αμφιθέατρο Δρακοπούλου.
Στην ημερίδα θα επιχειρηθεί να διερευνηθούν δύο κομβικές παράμετροι της έννοιας "κρίση της μνήμης". Αφ' ενός οι επιπτώσεις από την επίθεση του νεοφιλελευθερισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και τις άλλες χώρες του πλανήτη καθώς αυτή η επίθεση είναι και επίθεση ενάντια στη μνήμη, την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Είναι, όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, επίθεση που επιχειρεί σήμερα να σβήσει το χρέος της Γερμανίας στην Ελλάδα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και την άυλη κληρονομιά του τόπου, καταρρακώνοντας την αξιοπρέπεια των πολιτών του, στοχεύοντας τα μνημεία του και επιτάσσοντας στην πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων να υπογράψει το αποικιακό Β' Μνημόνιο.

Οι θυσίες και οι «αρπαχτές»

Μια ημέρα μετά τις ανακοινώσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του P.S.I. και των δηλώσεων περί «ιστορικής επιτυχίας» όσον αφορά το πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολόγων, το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι θυσίες, τις οποίες υφίσταται ο ελληνικός λαός, θα έχουν τελικά αντίκρισμα.
Όπως εκτιμά σε άρθρο του στη Free Sunday ο Γιώργος Κύρτσος, τα μηνύματα κάθε άλλο παρά αισιόδοξα μπορούν να χαρακτηριστούν, καθώς όπως υποστηρίζει, το πολιτικό, διοικητικό σύστημα και τα συμφέροντα που εξυπηρετούνται από αυτό συνεχίζουν τη λεηλασία του δημόσιου χρήματος και του δημόσιου συμφέροντος.
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, το ταμειακό έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού του 2011, έφτασε στα 24,9 δις ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 11,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Στα χρήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις οφειλών προηγούμενων χρόνων της τάξης των 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επειδή όμως στα τέλη Δεκεμβρίου καταγράφηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς τους προμηθευτές του ύψους 5,73 δισεκατομμυρίων ευρώ, εξάγεται το συμπέρασμα – σύμφωνα με το δημοσίευμα - ότι η διατήρηση του ταμειακού ελλείμματος σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα είναι περίπου βέβαιη.

Η ρακένδυτη ΕΛΛΑΣ των 3.000.000 νεόπτωχων πανηγυρίζει!

Της Ζέζας Ζήκου

Ντροπή. Μόνο αυτή η λέξη θα μπορούσε να περιγράψει αυτό που θα πρέπει να νιώθουν όλοι όσοι κρατούν την πολιτική και οικονομική εξουσία στα χέρια τους και διαβάζουν την έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις συνθήκες διαβίωσης στη χώρα μας. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά και μάλιστα αφορούν το 2010, όταν τα Μνημόνια δεν είχαν ακόμη ναυαγήσει. Οταν δεν είχαμε ακόμη τη σφαγή σε μισθούς και συντάξεις, φόρους, χαράτσια, απολύσεις, χιλιάδες λουκέτα, ανεργία στο 21%. Ηδη τότε η Ελλάδα είχε 3 εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι βρίσκονταν στα όρια της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, ήτοι στα όρια της πλήρους εξαθλίωσης.
Επίσης, το 20,1% του πληθυσμού κινδυνεύει με φτώχεια. Χιλιάδες πολίτες δεν έχουν βασικά αγαθά, δεν έχουν σπίτι, 550.000 άνθρωποι ζουν σε οικογένειες που δεν εργάζεται κανείς ή εργάζεται με μερική απασχόληση. Το πιο συγκλονιστικό: πάνω από 1 στα 5 παιδιά (23%) ηλικίας 0-17 ετών κινδυνεύει με φτώχεια, ενώ 21% όσων βρίσκονται πάνω από 65 ετών έχουν κι αυτοί τεράστιο πρόβλημα. Ο κίνδυνος φτώχειας των νοικοκυριών με ένα γονέα και τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο παιδί ανέρχεται στο 33,4%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τα νοικοκυριά με δύο γονείς και ένα εξαρτώμενο παιδί ανέρχεται στο 21,6%.

Δύσκολες στιγμές για τον Θύμιο

Δύσκολες ώρες για τον Θύμιο Καρακατσάνη. Μετά το εξιτήριο που πήρε από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν για αρκετό καιρό, οι δικοί του άνθρωποι αγωνιούν για τον σπουδαίο ηθοποιό και προσπαθούν να τον διαφυλάξουν από κάθε παράγοντα που θα επιβαρύνει την υγεία του.
Μια ομπρέλα προστασίας γύρω από το αγαπημένο τους πρόσωπο έχουν απλώσει οι κόρες και η σύζυγος του Θύμιου Καρακατσάνη. Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει με το σάκχαρο ο αριστοφανικός μας ηθοποιός έθεσε του θεράποντες ιατρούς σε κατάσταση συναγερμού. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, το ιατρικό προσωπικό έδωσε μάχη προκειμένου να το ρυθμίσει. Οταν οι γιατροί κατάφεραν να φέρουν το σάκχαρο του Θύμιου στα επίπεδα που ήθελαν, τότε αποφάσισαν να του δώσουν εξιτήριο. Ωστόσο ανέφεραν στους δικούς του ανθρώπους ότι η κατάσταση της υγείας του θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά και να μην υπάρξουν ζητήματα τα οποία θα τον στενοχωρήσουν.

Νέο, απίστευτο χαράτσι στα ακίνητα - Το 70% της αποζημίωσης από απαλλοτρίωση θα το πληρώσουν οι ιδιοκτήτες των γειτονικών οικοπέδων και μόλις το 30% η δημόσια αρχή!

Χαράτσι στους ιδιοκτήτες για τις απαλλοτριώσεις ακινήτων προκειμένου να δημιουργηθούν κοινόχρηστοι χώροι, που φτάνει στο 70% του συνόλου της αποζημίωσης, καθιερώνει το υπουργείο Περιβάλλοντος στο σχέδιο νόμου για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.
H «ειδική εισφορά εφαρμογής των ρυμοτομικών σχεδίων» όπως βαφτίζεται η νέα επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων, είναι ένα ιδιότυπο τέλος το οποίο επιβάλλεται σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία το κράτος επιδιώκει με κάθε πιθανό τρόπο να γλιτώσει δαπάνες.
Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, ο ιδιοκτήτης μίας έκτασης την οποία απαλλοτριώνει το δημόσιο για να φτιάξει π.χ. ένα πάρκο χωρίς να υπάρχουν γειτονικές ιδιοκτησίες, κινδυνεύει να αποζημιωθεί μόνο με το 30% της αξίας της γης του, αφού το υπόλοιπο 70% είτε θα πρέπει να το περιμένει από τους γείτονες σε ακτίνα 250 και 500 μέτρων, είτε ακόμη και να παρακρατηθεί από τον ίδιο.

"Μαχαίρι" στα ειδικά μισθολόγια

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

Σημαντικές απώλειες που θα ξεπεράσουν τα 500 ευρώ το μήνα θα έχουν στις αποδοχές τους, από τον Ιούλιο, οι 195.000 δημόσιοι υπάλληλοι που αμείβονται με βάση το καθεστώς των ειδικών μισθολογίων.
Μεταξύ αυτών που θα δουν το εισόδημά τους να μειώνεται περαιτέρω είναι οι στρατιωτικοί και των τριών Σωμάτων, οι γιατροί του ΕΣΥ, οι πυροσβέστες, οι λιμενικοί, οι διπλωματικοί υπάλληλοι, τα μέλη των Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών, αρχιερείς κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό θα καταργηθούν σχεδόν όλα τα ειδικά επιδόματα που λαμβάνουν σήμερα οι συγκεκριμένοι κρατικοί λειτουργοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραμείνουν μόνο τρία που έχουν να κάνουν με την ειδική απασχόληση κάθε χρόνου (π.χ. το επίδομα που παίρνουν οι ιπτάμενοι ή οι νοσοκομειακοί γιατροί), την οικογενειακή κατάσταση και την προϋπηρεσία.

Στηρίζει Βενιζέλο ο Χρυσοχοϊδης

Τη στήριξή του στον υπουργό Οικονομικών και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ευάγγελο Βενιζέλο, γνωστοποίησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης., προσερχόμενος στην Εθνική Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ.

Στηρίζει Βενιζέλο ο Χρυσοχοϊδης
«Η Ελλάδα κατήγαγε μια πολύ σημαντική νίκη μετά από πολύ καιρό μειώνοντας κατά 100 δις ευρώ το χρέος της. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα και μαζί με τη δανειακή σύμβαση είναι η ευκαιρία να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα δεν είναι τίποτα άλλο από τα να αποκτήσουμε σιγά σιγά ρυθμούς ανάπτυξης που θα μειώσουν δραστικά την ανεργία, θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης για τους νέους της πατρίδας μας που είναι άνεργοι κατά 50%, και κυρίως θα ανασυντάξουν το αίσθημα και τις ελπίδες των ανθρώπων», δήλωσε ο κ.Χρυσοχοΐδης.

Παπανδρέου: Ηρθε η ώρα να δώσω τη μάχη από άλλα μετερίζια

Με μία σύντομη αναφορά των πρώτων ετών της πολιτικής του διαδρομής ξεκίνησε την ομιλία του στην Εθνική Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπανδρέου που περιγράφοντας την «επόμενη μέρα» πρόσθεσε.

Παπανδρέου: Ηρθε η ώρα να δώσω τη μάχη από άλλα μετερίζια
«Θα είμαστε και πάλι μαζί στον κοινό αγώνα. Από μετερίζια, διαφορετικά αλλά και πάλι κοντά».
«Τα τελευταία χρόνια βρέθηκα σε ρόλους που με έφεραν σε απόσταση και σε ρόλους δύσκολων αποφάσεων. Αλλά, περισσότερο, σε απόσταση που διένυσα για να αντιμετωπίσω τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων ετών».
Ο κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε «μεγάλη ανάσα» την «ιστορική», όπως είπε, μείωση του χρέους και ευχαρίστησε υπουργούς, αφανείς τεχνοκράτες καθώς και τον πρωθυποθυργό Λουκά Παπαδήμο για την συνδρομή τους.
Ασκησε ακολούθως σκληρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία λέγοντας χαρακτηριστικά πως παρότι θα ήθελε να τημ ευχαριστήσει για τη συνεισφορά της στην κυβέρνηση, η στάση της δεν του επιτρέπει να το πράξει.

Η κυβέρνηση, το PSI και τα ταμεία


O υπουργός οικονομικών και επίδοξος αρχηγός του ΠαΣοΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος επετέθη εναντίον των διοικήσεων των ταμείων που δήλωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στο PSI. Στον εαυτό του θα έπρεπε να επιτεθεί. Διότι δεν φρόντισε να καταστήσει συμβατικά συγκεκριμένο τον τρόπο με τον οποίο θα ανακεφαλοποιηθούν τα ταμεία όπως προβλέπεται να γίνει με τις τράπεζες.
Ετσι οι τράπεζες ως νομικά πρόσωπα (άσχετο τι θα γίνει με τους εκατοντάδες χιλιάδες μετόχους τους) θα ανακτήσουν τα κεφάλαια που θα χάσουν εξ αιτίας του "κουρέματος" ενώ τα ταμεία δεν θα τα ανακτήσουν. Η απαράδεκτη συμπεριφορά του υπουργού οικονομικών προς τα ταμεία είναι απότοκος της υποβάθμισης των ταμείων σε υποδοχείς για την απασχόληση ημετέρων.
Τους ημέτερους περιφρόνησε ο υπουργός, λησμονώντας τους ασφαλισμένους, με τη βεβαιότητα ότι θα υποταγούν στις επιθυμίες του. Μερικοί επαναστάτησαν. Την ίδια απαράδεκτη και αφ υψηλού μεταχείριση επεφύλαξε ο κ. Βενιζέλος στους χιλιάδες πολίτες που εμπιστεύτηκαν το κράτος και τοποθέτησαν τις αποταμιεύσεις τους σε ομόλογα του δημοσίου. Να μην εκπλαγεί με τη δική τους επανάσταση.

Moody's: Η Ελλάδα χρεοκόπησε - 70% οι απώλειες για τους ομολογιούχους – Αγωγή ετοιμάζουν γερμανοί μικροεπενδυτές

O οίκος αξιολόγησης Moody's ανακοίνωσε ότι θεωρεί πως «η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει», ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής ομολόγων ύψους 177 δισ. ευρώ, διατηρώντας την κατώτατη αξιολόγηση C της κλίμακας που χρησιμοποιεί.
Ο οίκος, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι περιμένει τις επόμενες εβδομάδες αντίστοιχες προσφορές για τα ομόλογα σε ξένο δίκαιο, καθώς και για τους κατόχους χρέους κρατικών εταιριών με εγγύηση Δημοσίου.
Για τους κατόχους ομολόγων που υπάγονται στο ελληνικό δίκαιο και μετά την ενεργοποίηση των CACs, σημειώνει ότι οι όροι της ανταλλαγής οδηγούν σε ζημιά για τους επενδυτές τουλάχιστον 70% στην καθαρή παρούσα αξία του υπάρχοντος χρέους.
Σύμφωνα με τον οίκο, αυτή η ανταλλαγή κατέστη «υποχρεωτική» και για αυτό αποτελεί χρεοκοπία.

Ξένες προστασίες και «εκβιασμοί» - Μύθοι και πραγματικότητες για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Του Π.Κ. Iωακειμίδη

 Ο Π.Κ. Ιωακειμίδης είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΑΜΕΠ

 

Μα τι γίνεται τέλος πάντων, η Ευρώπη δεν έχει να ασχοληθεί με τίποτα άλλο παρά να «εκβιάζει» συνεχώς την Ελλάδα; Γιατί ακούγοντας κάποια βραδινά δελτία ειδήσεων και διαβάζοντας ορισμένα έντυπα ευκόλως διαμορφώνεις την άποψη ότι η ΕΕ και οι χώρες που τη συγκροτούν (με επικεφαλής τη Γερμανία βεβαίως) δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να σχεδιάζουν «εκβιασμούς» σε βάρος της χώρας. Ή, τουλάχιστον, έτσι θέλουμε να βλέπουμε ή να ερμηνεύουμε οτιδήποτε λέγει η Ευρώπη για την Ελλάδα.
Αλλά δεν σημαίνει φυσικά ότι είναι έτσι. Γιατί είναι εντελώς δύσκολο έως παράλογο να δεχθεί κάποιος ότι συνιστά εκβιασμό αυτό που είπε ο κ. Γιούνκερ (Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, πρόεδρος του Eurogroup και μάλλον φιλέλληνας σύμφωνα με τον απλοϊκό ορισμό κατάταξης των ξένων) ότι εάν οι πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας αποφασίσουν να αποχωρήσουν από το πρόγραμμα διάσωσης τότε θα αποχωρήσει και η Ευρώπη. Το αυτονόητο είπε ο άνθρωπος. Δηλαδή τι θέλουμε να κάνει η Ευρώπη, να επιβάλει το πρόγραμμα (πώς;) αν οι πολιτικές δυνάμεις δεν το θέλουν; Σε τι έγκειται λοιπόν ο εκβιασμός;

Ηγούμενος Εφραίμ: «Σήμερα ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ότι είναι άνθρωπος» - Ο γέροντας Εφραίμ μιλά μέσα από τις φυλακές για τον Γρηγόριο Παλαμά

του Γιώργου Θεοχάρη

«Σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος δεν γνωρίζει τί είναι ο άνθρωπος. Ζεί με ένα προσωπείο. Ο άνθρωπος, όπως προβάλλεται σήμερα μέσα από τα φιλοσοφικά, πολιτικά, κοινωνικά, θρησκευτικά συγκρητιστικά συστήματα δεν θεωρείται τίποτε περισσότερο από μία βιολογική μονάδα», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά που θα γίνει στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και συνδιοργανώνεται από την εν λόγω Ακαδημία, το Ινστιτούτο Ορθοδόξων Σπουδών του Cambridge και το Πατριαρχικό Ίδρυμα Βλατάδων..


Θεσσαλονίκη 7-12 Μαρτίου 2012
Καθηγουμένου Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, Αρχιμ. Εφραίμ

Φυλακές Κορυδαλλού

Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε για την διοργάνωση Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά που θα γίνει στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και συνδιοργανώνεται από την εν λόγω Ακαδημία, το Ινστιτούτο Ορθοδόξων Σπουδών του Cambridge και το Πατριαρχικό Ίδρυμα Βλατάδων.

Πώς θα «ξεπαγώσουν» οι ελληνορωσικές σχέσεις - Η «πολυπολικότητα» της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής είναι ένας από τους στόχους της νέας θητείας του Βλαντιμίρ Πούτιν στη ρωσική Προεδρία - Ημερίδα στο Ινστιτούτο Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων για τη σημασία της επιστροφής του Β. Πούτιν στο Κρεμλίνο

Μπορεί η συνταγματική νομιμότητα της επιστροφής του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο να έχει αμφισβητηθεί έντονα τόσο εντός όσο και εκτός της ρωσικής επικράτειας, το γεγονός όμως είναι ότι η νέα προεδρική θητεία του ισχυρού άνδρα της σύγχρονης Ρωσίας είναι αδιαμφισβήτητη και αμάχητη ως πολιτικό γεγονός. Επόμενο είναι, ως εκ τούτου, προσελκύει το ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο και να προκαλεί προβληματισμούς και συζητήσεις σε κάθε γωνιά της γης για τις αλλαγές που η επιστροφή αυτή πιθανότατα θα φέρει στη ρωσική εξωτερική και οικονομική πολιτική.
Τη Δευτέρα, 5 Μαρτίου, με αφορμή τις ρωσικές προεδρικές εκλογές, πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων ημερίδα με θέμα «Ρωσία : Μετά τις προεδρικές εκλογές τι;». Στην ημερίδα αυτή συμμετείχαν ο Πρέσβης επί τιμή και πρόεδρος του Ελληνορωσικού Συνδέσμου Κυριάκος Ροδουσάκης, ο τρίτος γραμματέας της Πρεσβείας της Ομοσπονδίας της Ρωσίας στην Αθήνα Γκεόργκι Γκάβρις,ο επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μάνος Καραγιάννης και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Χαράλαμπος Τσαρδανίδης.

Τσαρλς Κάπτσαν: «Τον 21ο αιώνα δεν θα υπάρχουν υπερδυνάμεις» - Αποκλειστική συνέντευξη του καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Georgetown της Ουάσινγκτον«Ο 21ος αιώνας δεν θα ανήκει στις ΗΠΑ ούτε στην Κίνα ούτε στην Ασία ούτε σε κανέναν άλλον. Θα είναι ο κόσμος του κανενός», λέει στο «Βήμα on line» ο Τσαρλς Κάπτσαν. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Georgetown, στην Ουάσιγκτον, από τους κορυφαίους αναλυτές και μέλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας επί Κλίντον, πιστεύει επίσης ότι «μια διασπασμένη και εθνοκεντρική Ευρώπη θα ήταν οπισθοχώρηση ιστορικής τάξεως».

- Λέτε ότι θα ζήσουμε σε έναν κόσμο αλληλοεξαρτώµενο και παγκοσµιοποιηµένο, αλλά χωρίς κυρίαρχο πολιτικό κέντρο ή μοντέλο. Ποιές θα είναι οι πιο μεγάλες ανακατατάξεις;
«Η κύρια και πιο σημαντική αλλαγή θα είναι η διάχυση της ισχύος από τον πυρήνα στην περιφέρεια του διεθνούς συστήματος - δηλαδή, από τις προηγμένες βιομηχανικές οικονομίες της Δύσης, που βασίστηκαν στη δημοκρατία και στον καπιταλισμό, στις αναδυόμενες οικονομίες στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Με την πάροδο του χρόνου αυτή η μετακίνηση θα οδηγήσει σε μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων. Δεν βλέπω μία δύναμη ή περιοχή που θα είναι η κυρίαρχη στον κόσμο του 21ου αιώνα. Μάλλον, οδηγούμαστε προς έναν κόσμο με πολλαπλά κέντρα δύναμης και πολλαπλές εκδοχές του μοντερνισμού».

Σύγχρονη σεισάχθεια που να περιλαμβάνει τους πολίτες

Αντώνης Λιάκος
Ιστορικός, καθηγητής του Παν. Αθηνών

Η σεισάχθεια ήταν μια επίσημη πράξη αποκοπής μέρους ή του συνόλου των χρεών, θεσμοθετημένη σε πολλές κοινωνίες της αρχαιότητας, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο Ισραήλ. Οταν, όμως, οι Ρωμαίοι καταλάμβαναν μια πόλη, συμφωνούσαν με τις τοπικές ελίτ την απαγόρευση κάθε αποκοπής χρεών εις το διηνεκές. No more σεισάχθεια! Ο σύγχρονος κόσμος είναι βασισμένος στην αυτοκρατορική αρχή της απαγόρευσης της σεισάχθειας.
Αλλά η αλληλεξάρτησή του κινδυνεύει να τον οδηγήσει σε συλλογικό ναυάγιο, χωρίς έστω μια έστω αργοπορημένη σεισάχθεια. Ομως τα χρέη είναι τόσα πολλά, ώστε είναι ζήτημα αν μόνο μια σεισάχθεια αρκεί. Και κυρίως αν αρκεί μια σεισάχθεια που δεν συμπεριλαμβάνει επίσης τους πολίτες και τα νοικοκυριά.
Εκείνο που συμβαίνει με τις ηγεσίες μας είναι ότι δεν ξέρουν πώς θα μας βγάλουν από την κρίση, αλλά ξέρουν τι είδους κοινωνία θέλουν. Μια κοινωνία στην οποία η έννοια του κοινωνικού και η δημοκρατία αφυδατώνονται, ενώ οι ανισότητες αυξάνονται.
Γι' αυτό, άλλωστε, και η ανάγκη υπεράσπισης της κοινωνίας και της δημοκρατίας.

Η Εκκλησία στη μάχη κατά της κρίσης

Μητροπόλεις και δήμοι συστρατεύονται για την οργάνωση συσσιτίων ή τη λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων. «Σύννεφα» στις σχέσεις Εκκλησίας - υπουργείων

Πρώτο μέλημα για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στις μέρες που διανύουμε είναι η στήρηξη των αδύναμων συμπολιτών μας
Πρώτο μέλημα για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στις μέρες που διανύουμε είναι η στήρηξη των αδύναμων συμπολιτών μας
Τη στιγμή που η οικονομική κρίση πλήττει ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά, η Εκκλησία εντείνει τις προσπάθειες συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργώντας δομές και λαμβάνοντας μέτρα ανακούφισης για χιλιάδες πολίτες που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.
Η συστράτευση δυνάμεων Εκκλησίας και δήμων σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να έχει βρει τη «χρυσή τομή», όπως για παράδειγμα στη διανομή συσσιτίων ή στη λειτουργία από κοινού κοινωνικών παντοπωλείων. Δεν συμβαίνει, ωστόσο, το ίδιο και με τα υπουργεία, όπου κατά καιρούς διαπιστώνεται δυσκολία στη μεταξύ τους συνεργασία.
Πάντως στην εποχή της κρίσης, η Εκκλησία καλείται να αναδείξει το κοινωνικό της πρόγραμμα αποδεικνύοντας εμπράκτως τη στήριξή της στους αδύναμους πολίτες.
Στη κατεύθυνση αυτή, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος απευθύνει μήνυμα ενότητας, καλώντας όλους τους ιεράρχες να επικεντρώσουν τις προσπάθειες στο ανθρωπιστικό τους έργο.

Τροποποιείται το άρθρο 99 του Πτωχευτικού

Τροποποιείται το άρθρο 99 του Πτωχευτικού
Αρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την τροποποίηση των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα (κυρίως του άρθρου 99) που έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον καταχρηστικά, επιτρέποντας σε πολλούς μεγάλους οφειλέτες του Δημοσίου να «ξεγλιστρήσουν» από την τσιμπίδα της Δικαιοσύνης και να ξεφύγουν από τις ποινικές περιπέτειές τους.
Υστερα από συνεννόηση με τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Μ. Παπαϊωάννου προχώρησε χθες στη συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, που θα πρέπει να έχει παραδώσει τις νομοθετικές προτάσεις της μέχρι τα τέλη Μαρτίου, για να ψηφιστεί ταχύτατα η νέα ρύθμιση.
Μετά τη διαπίστωση ότι το άρθρο 99 χρησιμοποιήθηκε καταχρηστικά, λειτουργώντας σαν ασπίδα για τους οφειλέτες εξασφαλίζοντάς τους το ακαταδίωκτο, μέσω της παύσης ποινικής δίωξης, η νομοπαρασκευαστική επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να μετατρέψει την παύση σε αναστολή της δίωξης, ώστε να υπάρχει ένα κίνητρο αλλά και μέσο πίεσης για τη συνέχιση κάλυψης των οφειλών, διάσωσης της επιχείρησης αλλά και προστασίας των εργαζομένων.

Moody's: Η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει

Στη χαμηλότερη βαθμίδα πιστοληπτικής ικανότητας ("C") κατέταξε ο οίκος αξιολόγησης Moody's την Ελλάδα, συνεκτιμώντας και το έλλειμμα επί του χρέους της που παρουσιάζει η χώρα.

Moody's: Η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει
O οίκος αξιολόγησης Moody's ανακοίνωσε ότι θεωρεί πως «η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει», διατηρώντας την κατώτατη αξιολόγηση C της κλίμακας που χρησιμοποιεί.
Όπως αναφέρε, θεωρεί πως η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής ομολόγων ύψους 177 δισ. ευρώ. Ο οίκος, στην ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι περιμένει τις επόμενες εβδομάδες αντίστοιχες προσφορές για τα ομόλογα σε ξένο δίκαιο, καθώς και για τους κατόχους χρέους κρατικών εταιριών με εγγύηση δημοσίου.
Η Moody's επισημαίνει ότι το 85,8% των κατόχων ομολόγων χρέους που υπάγεται στο ελληνικό δίκαιο έχουν συμφωνήσει στην ανταλλαγή, με τη μεγαλύτερη πλειονότητα των μετόχων που έχουν απομείνει, να ακολουθούν μετά από την ενεργοποίηση των CACs.

Σταδιακά οι μειώσεις αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων

Σταδιακά οι μειώσεις αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων
Σε χρονικό διάστημα 3 ετών (μέχρι το 2015) αντί για 2 έτη (μέχρι το 2013) όπως προσδιοριζόταν αρχικά, θα πραγματοποιηθούν σταδιακά οι μειώσεις των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι θα υποστούν «καθίζηση» της μηνιαίας αποζημίωσής τους μεγαλύτερη από 25% από την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου, όπως προβλέπεται σε νέα ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.
Με την εφαρμογή του νέου Μισθολογίου προβλεπόταν ότι οι μειώσεις των αποδοχών για το 2012 δεν θα ξεπερνούσαν το 25% για το πρώτο έτος και το υπόλοιπο θα επιμεριζόταν σε 2 ισόποσες δόσεις για τα επόμενα 2 χρόνια. Με τη νέα ερμηνευτική εγκύκλιο προσδιορίζεται ότι οι επιπλέον του 25% μειώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 3 χρόνια, μέχρι και το 2014. Για παράδειγμα, εάν ένας υπάλληλος με το νέο μισθολόγιο έχει μείωση αποδοχών 40%, από 1-11-2011 του περικόπτεται το 25% και το υπόλοιπο 15% κατανέμεται σε τρεις δόσεις (-5% την 1-11-2012, -5% την 1-11-2013 και -5% την 1-11-2014), με αποτέλεσμα η πλήρης εφαρμογή των νέων αποδοχών στο Δημόσιο να υλοποιηθεί το 2015.
Η νέα εγκύκλιος προβλέπει την αναγνώριση του πλεονάζοντος χρόνου στη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων. Η ρύθμιση προβλέπει ότι εάν ένας υπάλληλος ΠΕ κατατάσσεται στον βαθμό Ε στο 1ο Μισθολογικό Κλιμάκιο και έχει πλεονάζοντα χρόνο ένα έτος και 10 μήνες, τότε σε δύο μήνες που συμπληρώνεται η διετία θα μπορεί να λάβει το 2ο μισθολογικό κλιμάκιο και την προβλεπόμενη αύξηση στον βασικό μισθό.

Τροποποιείται το άρθρο 99 του Πτωχευτικού

Αρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την τροποποίηση των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα (κυρίως του άρθρου 99) που έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον καταχρηστικά, επιτρέποντας σε πολλούς μεγάλους οφειλέτες του Δημοσίου να «ξεγλιστρήσουν» από την τσιμπίδα της Δικαιοσύνης και να ξεφύγουν από τις ποινικές περιπέτειές τους.

Τροποποιείται το άρθρο 99 του Πτωχευτικού
Αρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την τροποποίηση των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα (κυρίως του άρθρου 99) που έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον καταχρηστικά, επιτρέποντας σε πολλούς μεγάλους οφειλέτες του Δημοσίου να «ξεγλιστρήσουν» από την τσιμπίδα της Δικαιοσύνης και να ξεφύγουν από τις ποινικές περιπέτειές τους.
Υστερα από συνεννόηση με τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Μ. Παπαϊωάννου προχώρησε χθες στη συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, που θα πρέπει να έχει παραδώσει τις νομοθετικές προτάσεις της μέχρι τα τέλη Μαρτίου, για να ψηφιστεί ταχύτατα η νέα ρύθμιση.

Το κίνημα που μπλοκάρει την ακρίβεια

Οταν η εθελοντική ομάδα Δράσης Πιερίας συνέλαβε την ιδέα να παρακάμψει τους μεσάζοντες και να διαθέσει τόνους πατάτας σε τιμές παραγωγού, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι ακριβώς θα επακολουθούσε.

Οταν η εθελοντική ομάδα Δράσης Πιερίας συνέλαβε την ιδέα να παρακάμψει τους μεσάζοντες και να διαθέσει τόνους πατάτας σε τιμές παραγωγού, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι ακριβώς θα επακολουθούσε. Σύντομα ομάδες εθελοντών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία, δήμαρχοι στην Αττική αλλά και αγρότες στην Κρήτη μπήκαν σ' αυτή την πρωτότυπη καμπάνια κατά της ακρίβειας, που αγκαλιάζουν πλέον χιλιάδες καταναλωτές.
Ηδη το κίνημα της πατάτας, όπως έγινε ευρύτερα γνωστή η πρωτοβουλία για τα φθηνά τρόφιμα, εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα, αναδεικνύοντας το αίτημα για μια νέου τύπου οργάνωση της αγροτικής οικονομίας, που θα παρακάμψει τις μεταπολιτευτικές παθογένειες του χώρου και θα αντιμετωπίσει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας που κατακλύζουν την αγορά.
Στις σελίδες που ακολουθούν το «Forum» δίνει τον λόγο στους πρωταγωνιστές της κίνησης, σε οικονομολόγους που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή, καθώς και σε δημάρχους, ζητώντας απαντήσεις για τις προοπτικές αυτής της πρωτοβουλίας που βάζει τη σφραγίδα της στη συγκυρία της κρίσης.

Νέο τοπίο σε Ελλάδα - Ευρώπη μετά το PSI

Από ισχυροποιημένη θέση δίνει πλέον η Ελλάδα τη μάχη για την ανάκαμψη της οικονομίας της. Η άτακτη χρεοκοπία αποφεύχθηκε με τρόπο βέβαιο και αποφασιστικό. Η επιτυχής ολοκλήρωση του PSI δημιουργεί νέο σκηνικό και σε διεθνές επίπεδο. Η Ευρωζώνη αποκρούει τον κίνδυνο να εξαπλωθεί η σοβούσα αποσαθρωτική κρίση

Νέο τοπίο σε Ελλάδα - Ευρώπη μετά το PSI
Νέο σκηνικό σε Ελλάδα και Ευρώπη δημιουργεί η επιτυχής ολοκλήρωση του PSI, καθώς πλέον η Ελλάδα αποφεύγοντας την άτακτη χρεοκοπία, μπορεί να δώσει από διαφορετική θέση τη μάχη για ανάκαμψη της οικονομίας της, προσφέροντας συγχρόνως ανάσα στην Ευρωζώνη που αποφεύγει τον κίνδυνο διάδοσης μιας επικίνδυνης κρίσης.
Η μεγαλύτερη στην Ιστορία αναδιάρθρωση κρατικού χρέους ήρθε ύστερα από επίπονες διαπραγματεύσεις και περίπλοκους χειρισμούς, καθώς η ελληνική κρίση δοκίμασε τις αντοχές όχι μόνο της Ευρωζώνης αλλά και του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.
Η ανακούφιση, την οποία εξέφρασαν χθες ξένες κυβερνήσεις αλλά και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, δεν αφορά μόνο την ολοκλήρωση μιας επίπονης διαδικασίας, αλλά κυρίως τη διακοπή της αντίστροφης μέτρησης που θα κατέληγε στην άτακτη χρεοκοπία της Ελλάδας στις 20 Μαρτίου και στην απασφάλιση μιας πραγματικής νάρκης στα θεμέλια της Ευρωζώνης.

Το κούρεμα έχει το λεξικό του

Ρεπορτάζ: Θανάσης Κουκάκης

Η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 24 Φεβρουαρίου 2011 και θα ολοκληρωθεί πλήρως λίγο μετά τις 23 Μαρτίου, έχει το λεξικό της.

Μια σειρά από περίεργα ακρωνύμια στα αγγλικά, άγνωστα στους περισσότερους, έχουν μπει στη ζωή μας. «ΤΑ ΝΕΑ» επιχειρούν σήμερα να δώσουν τους ορισμούς των λέξεων αυτών ώστε να γίνουν κατανοητές από τους αναγνώστες

Private Sector Involvement ή PSI
Κατά κυριολεξία μεταφράζεται Εμπλοκή του Ιδιωτικού Τομέα και σημαίνει πως τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικά ταμεία, θεσμικοί επενδυτές ή και απλοί αποταμιευτές (αλλά όχι κράτη ή διεθνείς οργανισμοί) δέχονται να μειωθεί η αξία της αρχικής επένδυσής τους σε ελληνικά ομόλογα ώστε να μη χάσουν το σύνολο των χρημάτων τους μέσα από μια καθολική στάση πληρωμών. Ο όρος PSI χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Σύνοδο Κορυφής του G8 στην πόλη Ντοβίλ της Γαλλίας στις 28 Μαΐου 2011 όταν Γερμανία και Γαλλία αποφάσισαν πως οι ιδιώτες κάτοχοι ομολόγων πρέπει να συνεισφέρουν εθελοντικά στη μείωση του ελληνικού χρέους, για να στηριχθεί η ελληνική οικονομία.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟ: "Η γερμανική εμμονή παραδίδει την ευρωπαϊκή οικονομία στους δανειστές"

Η σύγκρουση της εργασίας με το χρηματιστικό κεφάλαιο είναι αναπόφευκτη, προβλέπει στη συνέντευξή του ο καθηγητής Κώστας Βεργόπουλος. Είναι, βέβαια, μια αισιοδοξία που στηρίζεται στην αδιανόητη πολιτική που εφαρμόζεται, η οποία σωρεύει τεράστια βάρη στα λαϊκά στρώματα και αφήνει έκθετη την κάθε χώρα να είναι μόνη της αντιμέτωπη με την παγκοσμιοποίηση.
 
Tη συνέντευξη πήρε ο Παύλος Κλαυδιανός 
 
Η σύνοδος κορυφής, τελικά, έγινε κάπως επεισοδιακή. Υπήρξαν διαφωνίες εντός της ΕΕ, με τους G 20; Τι ακριβώς;
Η Γερμανία ήθελε να αναβληθεί. Υπάρχουν διαφωνίες στο εσωτερικό της. Είναι σε διαδικασία λήψης σοβαρών αποφάσεων, που μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στην ευρωπαϊκή  πολιτική της. 
 
Μου θύμιζε προχθές κάποιος αυτό που είχε πει ο Κίσινγκερ, ότι η Γερμανία είναι μεγάλη για την Ευρώπη, αλλά μικρή για τον κόσμο.
Δεν είναι σωστό αυτό. Επιβάλλοντας η Γερμανία την πολιτική της στην Ευρώπη, μπορεί να ωθήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση. Άρα μπορεί να κάνει τη ζημιά. Ακόμη και η Ελλάδα μπορεί να την κάνει, λόγω παγκοσμιοποίησης, δεν θα μπορούσε η Γερμανία; Οι διαφωνίες δεν αφορούν μόνο στο εσωτερικό της, αλλά στη σχέση της με την Ευρώπη. Η ΕΕ, αργά αλλά σταθερά, πιέζει τη Γερμανία ν’ αλλάξει την πολιτική της σε περισσότερο ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Φάνηκε αυτό με την επιστολή των δώδεκα πρωθυπουργών, με επικεφαλής το Μάριο Μόντι, που επικεντρώνεται στο ζήτημα της ανάκαμψης και της ανάπτυξης τώρα. Αυτό έχει φέρει τη Γερμανία σε  δύσκολη θέση.

Ο ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΛΑΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: «Προτιμούν να σώσουν τις τράπεζες παρά τους ανθρώπους…»Ο πρώην υπουργός Οικονομίας της Αργεντινής Ρομπέρτο Λαβάνια, 69 ετών, είναι ο πρωτεργάτης της ανόρθωσης της Αργεντινής, που είχε πιαστεί στο φοβερό δόκανο της οικονομικής κρίσης πριν από δέκα χρόνια. Όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, τον Απρίλιο του 2002, το πέσο είχε υποτιμηθεί κατά 70%, η χώρα είχε κηρύξει στάση πληρωμών, το ιδιωτικό χρέος έφτανε τα 72 δισ. ευρώ, ο ετήσιος πληθωρισμός άγγιζε το 125%, η ανεργία ήταν εκρηκτική, οι μικροαποταμιευτές είχαν καταστραφεί και οι κοινωνικές ταραχές είχαν ήδη προκαλέσει το θάνατο 30 ατόμων σε όλη τη χώρα. Αυτός ο πρώην πρεσβευτής της Αργεντινής στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε τότε χωρίς χρονοτριβή να αντιπαρέλθει τη «βοήθεια» του ΔΝΤ και των χρηματοπιστωτικών αγορών.
 
Υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στην κρίση της Αργεντινής το 2001-2002 και την ελληνική κρίση;

Η συμφωνία με Siemens προϋπόθεση για γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα


 

"Σημαντική προϋπόθεση για την ετοιμότητα της χώρας να δεχθεί επενδύσεις από το εξωτερικό αποτελεί η διευθέτηση παλαιών υποθέσεων", τόνισε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομίας Χόλγκερ Σλίενκαμπ, απαντώντας σήμερα σε ερώτηση σχετικώς με το ενδεχόμενο να ενισχυθούν οικονομικά γερμανικές εταιρίες προκειμένου να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Ο εκπρόσωπος του Φίλιπ Ρέσλερ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην περίπτωση της συμφωνίας με την Siemens: "φυσικά αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα πρώτο, σημαντικό, ευχάριστο και σίγουρα επίσης ενθαρρυντικό σημάδι".

…Και στο βάθος νέο κούρεμα

greeceΠριν καλά – καλά στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή του PSI ανάμεσα στην Ελληνική Δημοκρατία και τους ιδιώτες πιστωτές της (τράπεζες, ελληνικές και ξένες, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.) ξεκίνησαν οι συζητήσεις για το ενδεχόμενο ενός πρόσθετου «κουρέματος», ακόμα και κατά τη διάρκεια του επόμενου 12μηνου.
Μάλιστα, αυτή τη φορά στο τραπέζι των συζητήσεων φαίνεται να πέφτει για πρώτη φορά και το ενδεχόμενο της περικοπής και του λεγόμενου «επίσημου» χρέους. Δηλαδή, του χρέους που έχει η Ελλάδα προς άλλα κράτη. Ως γνωστόν, αυτό δεν έχει πειραχθεί καθόλου μέχρι σήμερα, καθώς ό,τι κούρεμα έγινε αφορούσε στο λεγόμενο ιδιωτικό χρέος.
Η προοπτική ενός συμπληρωματικού PSI διαφαίνεται στον ορίζοντα ως εναλλακτική λύση για να μπορέσει η χώρα να πιάσει τους εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους που της έχουν τεθεί με το Μνημόνιο 2. Αν τηρήσει τους κανόνες και δείξει καλό πρόσωπο, τότε δεν αποκλείεται να της γίνει και δεύτερη διαγραφή χρέους, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, όπως λέγεται ήδη αρμοδίως. Γι' αυτό και η εφαρμογή των μέτρων, προσεχώς, θα είναι το «κλειδί» πολλών πραγμάτων.

Δημόσιο: Χιλιάδες απολύσεις πριν από τις εκλογές!Με ταχύτατες διαδικασίες και εν μέσω ουσιαστικά προεκλογικής περιόδου προχωράει η κυβέρνηση το σχέδιο νόμου για τη μείωση των δομών της διοίκησης τουλάχιστον κατά 30%, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει στην ανεργία χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους, πέραν των 15.000, που εντός του 2012 θα ενταχθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας ή προσυνταξιοδοτικής διαδικασίας.
 Ειδικότερα, αυτό αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια χθεσινής σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στην οποία συμφωνήθηκε ότι το σχέδιο νόμου θα έλθει προς ψήφιση στη Βουλή πριν από τις εκλογές. Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ν.Δ. Αντώνης Σαμαράς έχει ταχθεί κατά των απολύσεων στο Δημόσιο. Στη σύσκεψη, εκτός από τον Δημήτρη Ρέππα, μετείχαν όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης, με εξαίρεση τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που ήταν απασχολημένος με το PSI.

Λ. Παπαδήμος: "Δεν είναι μόνο μέρα ικανοποίησης, αλλά περισυλλογής"...

video platformvideo managementvideo solutionsvideo player

ISDA: "Πιστωτικό γεγονός το ελληνικό PSI" - Όλη η ανακοίνωση της ΕΜΕΑ DC

http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=36310&Itemid=139

Γιατί η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό προτεκτοράτο. Αρθρο του Ι.Ραμονέ στη Le Monde diplomatiqueτου Ignacio Ramonet

Η 21η Φεβρουαρίου 2012 θα είναι, πλέον, για την Ελλάδα, η ημερομηνία της Μεγάλης Παράδοσης. Είναι η μέρα, που με την υπόσχεση ενός δεύτερου πακέτου ευρωπαϊκής βοήθειας, η ελληνική κυβέρνηση αποδέχτηκε τους εξευτελιστικούς όρους που επέβαλε «η συμμορία του τριπλού Α» κατά τη σύνοδο του Eurogroup, την οποία ελέγχει η Γερμανία : δρακόντειες μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες, περικοπές στους κατώτατους μισθούς του ιδιωτικού τομέα και στις συντάξεις, απόλυση 150.000 δημοσίων υπαλλήλων, αύξηση της φορολογίας, μαζικές ιδιωτικοποιήσεις…
Κι όμως, οι Έλληνες είχαν ήδη υποστεί ένα πραγματικό «χρηματοπιστωτικό πραξικόπημα», στις 10 Νοεμβρίου, όταν το Βερολίνο τους επέβαλε μια τρικομματική κυβέρνηση, αποτελούμενη από τους σοσιαλδημοκράτες, τους συντηρητικούς και τους ακροδεξιούς, υπό τον Λουκά Παπαδήμο, πρώην αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Όμως, η θυσία τους, ύστερα από την απίστευτα σκληρή θεραπεία-σοκ που υφίστανται επί τέσσερα χρόνια, δεν ωφέλησε σε τίποτα.

Καυγάς Βενιζέλου με δημοσιογράφο

Arcadiaportal.gr - Φραστική επίθεση στον Λυκουρέντζο στην Τρίπολη

Spiegel: «Η μεγάλη κρίση στην Ελλάδα δεν έχει έρθει ακόμη»

psi, Spiegel, δεύτερη χρεοκοπία, Ελλάδα, έξοδος από την ευρωζώνη, κατάρρευση, κρ
Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της θετικής έκβασης του PSI και ενώ όλοι πανηγυρίζουν, το γερμανικό περιοδικό Spiegel φιλοξενεί δηλώσεις γνωστού οικονομολόγου ο οποίος ισχυρίζεται πως η μεγάλη κρίση για την Ελλάδα όχι μόνο δεν αποφεύχθηκε αλλά βρίσκεται... προ των πυλών!
Ο διακεκριμένος οικονομολόγο Χάραλντ Χάου τονίζει σε συνέντευξή του στο γερμανικό περιοδικό πως η σημερινή απόφαση θα αποτελέσει μεγάλο βάρος στην πλάτη των Ελλήνων φορολογουμένων και επισημαίνει πως « η έκβαση αυτή δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη πιστωτές που αναμένουν να πληρωθούν στο 100%. Όσοι πιστωτές δε συμμετείχαν στο PSI είναι κερδοσκόποι που αγόρασαν τα χρεόγραφα στο 30-40% της ονομαστικής αξίας και τώρα θέλουν να αποζημιωθούν στο έπακρον. Όμως, τώρα θα αναγκαστούν να συμμετάσχουν στο "κούρεμα"».
Ο κ. Χάου μιλά ανοιχτά για «μετάθεση του προβλήματος» ενώ προβλέπει πως σύντομα θα υπάρξει και «δεύτερη, κανονική χρεοκοπία».

Οι «κρυφές» σχέσεις του κ. Μπαμπινιώτη με την Αμερικανική Πρεσβεία!

Οι «κρυφές» σχέσεις του κ. Μπαμπινιώτη με την Αμερικανική Πρεσβεία!
Τεράστια ικανοποίηση πρέπει να προκάλεσε στην αμερικανική πρεσβεία η τοποθέτηση του Γιώργου Μπαμπινιώτη στη θέση του υπουργού Παιδείας, αφού, με βάση τα δικά τους λεγόμενα, έχει υπάρξει απόλυτα συνεργάσιμος στο παρελθόν.
Σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Ντάνιελ Σπέκχαρντ, που έχουν αποκαλύψει τα WikiLeaks, ο κ. Μπαμπινιώτης είχε στο πρόσφατο παρελθόν συνάντηση με στελέχη της πρεσβείας, κατά τη διάρκεια της οποίας «δέχτηκε με ενθουσιασμό τη βοήθεια των ΗΠΑ στην εφαρμογή ενός εθνικού συστήματος εισόδου στα πανεπιστήμια». Αν και ειδικός ο ίδιος σε θέματα εκπαίδευσης, αναζήτησε τα φώτα Αμερικανών.  
Στο εμπιστευτικό τηλεγράφημα, που φέρει τον τίτλο «Ο ειδικός για την ελληνική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θέλει τη βοήθεια των ΗΠΑ» περιγράφεται αναλυτικά πώς ο κ. Μπαμπινιώτης περιέγραψε «χαρτί και καλαμάρι» στους Αμερικανούς αξιωματούχους τα κενά, τις αδυναμίες και τις ελλείψεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Συνήγορος του Πολίτη: Η κρίση να μην είναι άλλοθι για χτύπημα στα δικαιώματα

Υψηλή ανεργία, αύξηση των απολύσεων εγκύων, δυσμενείς μεταβολές μετά την επιστροφή από άδεια μητρότητας, είναι φαινόμενα που σηματοδοτούν τη νέα εργασιακή πραγματικότητα για τις γυναίκες. Αυτό τονίζει, με αφορμή τη χθεσινή παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνοντας ότι η οικονομική κρίση δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για την καταστρατήγηση των βασικών δικαιωμάτων που απορρέουν από την ισότητα των φύλων. Η ανεξάρτητη αρχή έχει εντείνει τις παρεμβάσεις της για την αντιμετώπιση των καταγγελιών για παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων γυναικών στον ιδιωτικό τομέα.
Εξάλλου, την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο, με έμφαση στους δημοκρατικούς θεσμούς, τα δημόσια αξιώματα και τα κέντρα λήψης αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θέτει ως κεντρικό στόχο για τη φετινή παγκόσμια ημέρα της γυναίκας ο Πολιτικός Σύνδεσμος Γυναικών. "Να κάνουμε πράξη το 50/50" τονίζει και καλεί το σύνολο των οργανώσεων της χώρας και τους ενεργούς πολίτες να υποστηρίξουν ενεργά την εκστρατεία για την εμπέδωση μιας δημοκρατίας χωρίς αποκλεισμούς, με αξιοκρατία, αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή. Για τον σκοπό αυτό, το Δ.Σ. του Συνδέσμου έχει ξεκινήσει πρόγραμμα επισκέψεων στους αρχηγούς των κομμάτων.

IIF: Προειδοποιεί ότι δεν θα διαπραγματευτεί άλλη απομείωση χρέους στην ευρωζώνη

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου (IIF) Τσαρλς Νταλάρα προειδοποίησε σήμερα ότι το IIF δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί άλλη απομείωση του χρέους με χώρα της ευρωζώνης, μετά από αυτήν που έγινε με την Ελλάδα.
«Θα απέτρεπα έντονα τις άλλες κυβερνήσεις, τους άλλους λαούς της Ευρώπης, να ακολουθήσουν αυτόν το δρόμο», είπε ο Νταλάρα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.
Ερωτώμενος για ποιο λόγο θέλει να αποτρέψει την Πορτογαλία ή τη Ιρλανδία να επιδιώξουν την απομείωση του χρέους τους, ανέφερε τις θυσίες και τις περιπλοκές που θα έχει κάτι τέτοιο. «Γιατί δεν θα ήθελαν να το κάνουν; Επειδή ήταν ιδιαίτερα επώδυνο για τους Έλληνες πολίτες, για την ελληνική ηγεσία και για ολόκληρη την ευρωζώνη. Ήταν ένα σύννεφο πάνω από την ευρωζώνη που έμεινε εκεί για πολλούς μήνες και εμπόδισε την ανάκτηση της εμπιστοσύνης», εξήγησε.
«Το ελληνικό χρέος και οι στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας έχουν πραγματικά μια μοναδικότητα», πρόσθεσε.

Υποβάθμιση σε καθεστώς μερικής χρεοκοπίας από τον Fitch

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Ελλάδα, τοποθετώντας την προσωρινά στη βαθμίδα της «μερικής χρεοκοπίας» (RD), μετά την ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων με τους ιδιώτες πιστωτές της χώρας.
Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα βρισκόταν στη βαθμίδα «C».
Ο οίκος Fitch διευκρινίζει πάντως ότι μόλις ολοκληρωθεί η ανταλλαγή θα επαναξιολογήσει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.

Τη Δευτέρα στην Αθήνα ο Χ. Ράιχενμπαχ

Χ. Ράιχενμπαχ

Φτάνει τη Δευτέρα στην Αθήνα ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης Χορστ Ράιχενμπαχ, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει την Πέμπτη την έκθεση προόδου της Ομάδας, μετά την έγκρισή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον απολογισμό της δουλειάς που έχει γίνει, καθώς και τα βήματα που θα ακολουθήσουν.
Όπως δήλωσε στο ΑΜΠΕ, ο επικεφαλής του ελληνικού γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάνος Καρβούνης, ο κ. Ράιχενμπαχ θα αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στην πρόοδο που έχει σημειωθεί για την υλοποίηση των 180 έργων προτεραιότητας, τα οποία έχουν καθορίσει η Ομάδα Δράσης, μαζί με την ελληνική κυβέρνηση, κόστους 10,5 δισ. ευρώ όρους του ΕΣΠΑ. Η ταχεία απορρόφηση των εν λόγω πόρων θα βάλει τα χρήματα αυτά στην οικονομία, ώστε να φέρουν ανάπτυξη και απασχόληση.

Γερμανία: Μικροεπενδυτές, προσφεύγουν κατά της Ελλάδας

Η γερμανική ένωση για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μικρομετόχων και μικρών ομολογιούχων SdK ανακοίνωσε σήμερα ότι εξετάζει την πιθανότητα να προσφύγει κατά της Ελλάδας λόγω της πρόθεσης της Αθήνας να ενεργοποιήσει τις ρήτρες συλλογικής δράσης (CAC).
"Η πρόταση ανταλλαγής χρέους της Ελλάδας είναι ενδιαφέρουσα σε οικονομικό επίπεδο, ακόμη και για τους μικρούς ομολογιούχους. Όμως οι τεχνικοί όροι εφαρμογής της είναι απαράδεκτοι για αυτούς. Το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης (...) να υποχρεώσει τους κατόχους ελληνικών ομολόγων να συμμετάσχουν (...) μέσω των ρητρών συλλογικής δράσης παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου", αναφέρει στην ανακοίνωσή της η SdK.
Ο Ντάνιελ Μπάουερ, ο διευθυντής της SdK, καταγγέλει επίσης "μια ολέθρια ένδειξη για όλους τους επενδυτές" που θα καταστήσει την Ευρώπη "μια δημοκρατία της μπανανίας".
Η SdK "μελετά τα νομικά μέσα" που έχει στη διάθεσή της και υπολογίζει ότι θα υπάρξει "μια πολυετής δικαστική διαδικασία που θα καταλήγει σίγουρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο".
 

Το πάρτυ χάλασε: H ISDA κρίνει "πιστωτικό γεγονός" την αναδιάρθρωση του χρέους

Η Διεθνής Ένωση για την Ανταλλαγή Νομίμων Υποχρεώσεων και Παραγώγων (ISDA) χαρακτηρίζει πιστωτικό γεγονός την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων, που διακρατούν ιδιώτες ομολογιούχοι, λόγω της απόφασης της Αθήνας να ενεργοποιήσει τις ρήτρες συλλογικής δράσης (CAC), υποχρεώνοντας ορισμένους από τους κατόχους να συμμετάσχουν στην απομείωση του ελληνικού χρέους.
Ως αποτέλεσμα, "περιορίζεται το δικαίωμα όλων των κατόχων των συγκεκριμένων ομολόγων να πληρωθούν", αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ISDA.
Η απόφαση, την οποία έλαβε η 'Διεθνής Ενωσης για την Ανταλλαγή Νομίμων υποχρεώσεων και Παραγώγων', η 'International Swaps and Derivatives Association (ISDA)', πυροδοτεί την ενεργοποίηση των "ασφαλίστρων κινδύνου", των CDS, έναντι κινδύνων χρεοκοπίας.

Tσ. Νταλάρα: Η Ελλάδα μοναδική περίπτωση, μη το επιχειρήσει άλλη χώρα

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου (IIF) Τσαρλς Νταλάρα προειδοποίησε σήμερα ότι το IIF δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί άλλη απομείωση του χρέους με χώρα της ευρωζώνης, μετά από αυτήν που έγινε με την Ελλάδα.
"Θα απέτρεπα έντονα τις άλλες κυβερνήσεις, τους άλλους λαούς της Ευρώπης, να ακολουθήσουν αυτόν το δρόμο", είπε ο Νταλάρα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.
Ερωτώμενος για ποιο λόγο θέλει να αποτρέψει την Πορτογαλία ή τη Ιρλανδία να επιδιώξουν την απομείωση του χρέους τους, ανέφερε τις θυσίες και τις περιπλοκές που θα έχει κάτι τέτοιο. "Γιατί δεν θα ήθελαν να το κάνουν; Επειδή ήταν ιδιαίτερα επώδυνο για τους Έλληνες πολίτες, για την ελληνική ηγεσία και για ολόκληρη την ευρωζώνη. Ήταν ένα σύννεφο πάνω από την ευρωζώνη που έμεινε εκεί για πολλούς μήνες και εμπόδισε την ανάκτηση της εμπιστοσύνης", εξήγησε.
"Το ελληνικό χρέος και οι στρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας έχουν πραγματικά μια μοναδικότητα", πρόσθεσε.
 

ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΕΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ

world map hits counter
map counter

FLAG COUNTER

free counters

Social bar

Αναγνώστες

Αρχειοθήκη ιστολογίου